Καρδιοειδές
Τύπος διαφράγματος Μεγάλου διαφράγματος
Τύπος κυκλώματος/προενισχυτή Mosfet Λυχνίας
USB yes

Δεν υπάρχουν προϊόντα προς εμφάνιση