13 έως 24
Αριθμός στερεοφωνικών καναλιών
Phantom power yes
Equalizer 4 περιοχών με παραμετρικά στα Mid

Δεν υπάρχουν προϊόντα προς εμφάνιση