3 περιοχών (Bass, Mid, Treble)
Αριθμός μονοφωνικών καναλιών Μέχρι 4
Αριθμός στερεοφωνικών καναλιών 3 έως 4 Μέχρι 2
Προσάρτιση σε rack yes

Δεν υπάρχουν προϊόντα προς εμφάνιση