Μεγάλου διαφράγματος Καρδιοειδές Αφαίρεση όλων των φίλτρων
Τύπος κυκλώματος/προενισχυτή Mosfet Λυχνίας
USB yes

Δεν υπάρχουν προϊόντα προς εμφάνιση