8 ίντσες και πάνω
Ισχύς (ανά μονάδα ήχου) 60-120 Watts Πάνω από 120 Watts

Δεν υπάρχουν προϊόντα προς εμφάνιση