5 ίντσες
Ισχύς (ανα μονάδα ηχείου) 60 - 120 Watts

Δεν υπάρχουν προϊόντα προς εμφάνιση